Trích Biên Bản Họp Công Đoàn

Xin giới thiệu đến chúng ta Mẫu biên bản buổi họp công đoàn được tuvanhuongnghiep.vn sưu tầm cùng tổng thích hợp đúng mực duy nhất. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn được lập ra lúc có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bạn dạng nêu rõ công bố về thành phần tham gia cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và vị trí ra mắt cuộc họp. Sau đây là văn bản cụ thể, mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Trích biên bản họp công đoàn

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ..................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì - Hạnh phúc--------------Số: ...../BB-CĐCS............., ngày...tháng....năm.....
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀNI. Thời gian, địa điểm, yếu tắc tmê mệt dự- Thời gian bắt đầu:.........................................................................................................
- Địa điểm:....................................................................................................................- Thành phần tsi mê dự:................................................................................................Số lượng ......... người/Tổng số ......... tín đồ.Vắng: con số ........... tín đồ.Tên người vắng tanh ........................................................... lí bởi vì........................................- Chủ trì:......................................................................................................................- Tlỗi cam kết (người ghi biên bản):...................................................................................II. Nội dung (theo cốt truyện cuộc họp/ hội nghị rất có thể tất cả những phần sau):1. Sinh hoạt vnạp năng lượng bảnĐ/c .................................................................sinc hoạt các vnạp năng lượng bạn dạng chỉ đạo, chính sách cơ chế mới phát hành tất cả (liệt kê thương hiệu các văn bản)
.....................................................................................................................................

Xem thêm: Quyết Định 142 Về Chế Độ Chính Sách, Cổng Dịch Vụ Công Quốc Gia

2. Sơ kết tháng qua cùng phương phía tháng tớiĐ/c................................................................. trải qua report tháng ..........., công tác hoạt động tháng ........ (đính thêm kèm)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Thảo luận3.1. Đ/c......................................................... gợi nhắc thảo luận có những văn bản sau: (ghi cầm tắt).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.2. Đ/c ....................................... (ghi bắt tắt chủ kiến phát biểu).........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3.3. Đ/c......................................................................................................................4. Kết luận của người chủ trìĐ/c .................................................................. kết luận về câu chữ thảo luận:(Tóm tắt văn bản kết luận)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)Đ/c.................................................................................. trải qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (gắn thêm kèm)Hội nghị biểu quyết tuyệt nhất trí ............./......... (tỉ lệ .........%)
Cuộc họp/ Hội nghị ngừng vào ........... giờ ..........., ngày ........... tháng ........ năm ....../.Thỏng ký(Chữ ký, đóng lốt ví như có)Họ cùng tênChủ trì(Chữ ký)Họ với tên