TUYỂN SINH

  • Chủ nhật, 31-05-2020
  • 19:42 GMT + 7

VĂN BẰNG 2 – LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH

Ngôn ngữ Anh hay Tiếng Anh là “tiếng mẹ đẻ” của hơn 500 triệu người, ngôn ngữ thứ hai của hơn 1 tỉ người khác, ngôn ngữ chính thức của 54 quốc gia trên thế giới. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thống trị toàn cầu. Tiếng Anh không...