Việc Làm Nông Nghiệp Hà Nội

Kế toán / Kiểm toán3Xây dựng3Chăn nuôi / Trúc y3Xuất nhập khẩu2Sản xuất / Vận hành sản xuất2Bán hàng / Kinc doanh2Công nghệ thực phẩm / Dinc dưỡng2Tiếp thị / Marketing1Cơ khí / Ô tô / Tự hễ hóa1Luật / Pháp lý1Điện / Điện tử / Điện lạnh1Lâm Nghiệp1
Từ 3.000.000 đTừ 5.000.000 đTừ 7.000.000 đTừ 10.000.000 đTừ 15.000.000 đTừ trăng tròn.000.000 đTừ 30.000.000 đ

Phụ Trách nát Phòng Pháp Lý Dự Án

ONEW E&C

Hà Nội

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND


quý khách đã chọn 3 vấn đề làm cho để so sánh, nhằm thêm vấn đề làm cho này bạn phải xóa giảm 1 trong các việc làm cho đã chọn.

Bạn đang xem: Việc làm nông nghiệp hà nội


Nhân Viên Kinch Doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆPhường SINH THÁI ECOVI

Hà Nội

Lương: Cạnh tranh


quý khách vẫn lựa chọn 3 Việc làm cho để đối chiếu, để thêm việc làm cho này bạn cần xóa bớt 1 trong việc có tác dụng sẽ lựa chọn.


Chuyên ổn Viên Nhân Sự

ONEW E&C

Hà Nội

Lương: 8 Tr - 12 Tr VND


Quý khách hàng đã chọn 3 câu hỏi làm cho để so sánh, để thêm Việc làm này bạn phải xóa giảm 1 trong công việc có tác dụng đã lựa chọn.


*

Trưởng phòng Tài Chính - Kế Toán

Hà Nội

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND


Bạn đã lựa chọn 3 Việc làm cho nhằm đối chiếu, để thêm câu hỏi có tác dụng này bạn phải xóa bớt 1 trong những công việc có tác dụng đang lựa chọn.


*

Senior Project Officer For Advocacy And Innovation “GIC”

The Deutsđậy Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Hà Nội

Lương: Cạnh tranh


Quý khách hàng đã lựa chọn 3 câu hỏi có tác dụng để đối chiếu, để thêm vấn đề có tác dụng này bạn cần xóa giảm 1 trong những việc làm cho đang chọn.


Nhân Viên Kinc Doanh – Quản Lý Mảng Thức Ăn Chăn Nuôi

Hà Nội

Lương: 6 Tr - 12 Tr VND


Quý Khách vẫn lựa chọn 3 bài toán làm nhằm so sánh, nhằm thêm Việc làm này bạn phải xóa giảm 1 trong việc làm cho đã chọn.


Sales Engineer (Machine, English Good, Hà Nội )

Bảo mật

Hà Nội

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND


quý khách hàng vẫn chọn 3 bài toán làm cho nhằm so sánh, nhằm thêm câu hỏi làm cho này bạn cần xóa bớt 1 trong những công việc làm đang lựa chọn.


Quý Khách sẽ chọn 3 việc có tác dụng để so sánh, nhằm thêm bài toán làm cho này bạn phải xóa sút 1 trong các công việc làm đang chọn.


Nhân Viên Bán Hàng Online (Online Sale Excutive)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP.. SINH THÁI ECOVI

Thành Phố Hà Nội, Hồ Chí Minh

Lương: 5 Tr - 8 Tr VND


Quý khách hàng đang lựa chọn 3 việc làm cho để so sánh, để thêm câu hỏi làm này bạn cần xóa sút 1 trong các việc làm đang lựa chọn.

Xem thêm: 7 Bước Tính Toán Sàn Làm Việc 1 Phương Và Sàn 2 Phương? Tính Nội Lực Sàn Sườn Bê Tông Cốt Thép Toàn Khối


Chuyên Viên Kế toán (Accounting Excutive)

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆPhường SINH THÁI ECOVI

Hà Nội

Lương: 6 Tr - 7 Tr VND


Bạn đang chọn 3 vấn đề có tác dụng để so sánh, nhằm thêm việc làm này bạn phải xóa sút 1 trong công việc làm cho sẽ chọn.


Quý khách hàng đã lựa chọn 3 việc làm cho nhằm so sánh, để thêm vấn đề làm cho này bạn cần xóa giảm 1 trong các công việc có tác dụng vẫn chọn.


Quý khách hàng vẫn lựa chọn 3 bài toán làm cho để so sánh, để thêm vấn đề có tác dụng này bạn phải xóa sút 1 trong những công việc có tác dụng vẫn lựa chọn.


*

Trưởng Phòng Sản Xuất (Thức Ăn Chăn uống Nuôi; 50 Triệu; Hà Nam)

Hà Nam, Hà Nội

Lương: 45 Tr - 50 Tr VND


quý khách sẽ chọn 3 Việc làm cho để đối chiếu, nhằm thêm bài toán có tác dụng này bạn phải xóa sút 1 trong các công việc làm sẽ lựa chọn.


*

Giám Đốc Điều Hành (Trang Trại Chăn Nuôi Lợn)

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CUNG ỨNG và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Hà Nội

Lương: 35 Tr - 50 Tr VND


quý khách hàng vẫn chọn 3 việc làm cho nhằm đối chiếu, để thêm Việc có tác dụng này bạn phải xóa giảm 1 trong công việc làm đã chọn.


quý khách đã chọn 3 câu hỏi làm để so sánh, để thêm bài toán làm này bạn phải xóa sút 1 trong các công việc làm cho vẫn chọn.


Kỹ sư cây cỏ cảnh sắc (Làm bài toán tại TPhường Thái Nguyên)

chúng tôi cổ phần Tập đoàn Danko

Thành Phố Hà Nội, Thái Nguyên

Lương: 12 Tr - 18 Tr VND


quý khách hàng vẫn lựa chọn 3 câu hỏi có tác dụng nhằm so sánh, nhằm thêm Việc làm cho này bạn cần xóa giảm 1 trong công việc làm vẫn chọn.


Quý khách hàng đang chọn 3 vấn đề có tác dụng nhằm so sánh, nhằm thêm câu hỏi làm này bạn cần xóa giảm 1 trong các việc làm vẫn lựa chọn.


*

Kỹ Thuật TLong Trọt

Công Ty Cổ Phần Kinch Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

Hà Nội

Lương: 10 Tr - 15 Tr VND


Bạn sẽ lựa chọn 3 vấn đề làm cho nhằm so sánh, để thêm việc làm cho này bạn phải xóa giảm 1 trong những công việc có tác dụng đang lựa chọn.